Service på Viper rengöringsmaskiner

Vi erbjuder rikstäckande service i samarbete med professionella servicetekniker.

Har du ett problem som omfattas av garanti- eller reklamationsrätt, kan du ta kontakt direkt med Viper service på 076 855 04 61

 - vi hjälper också gärna till med driftstörningar och annat relaterat till den dagliga användningen av din Viper-produkt.

Du kan också skriva till servicesupport på e-mailadressen: support.se@vipercleaning.com.

Garantivillkor Viper-maskiner

 - Inköp skall kunna styrkas med kvitto eller faktura
 - Garantin gäller under 12 månader från inköpsdatum

Vipermaskiner

På samtliga maskiner i Vipers produktsortiment gäller 12 månaders garanti mot fabrikations- och materialfel. 
Garantin gäller ej för skador som direkt eller indirekt har uppstått vid felaktig användning eller skador som är orsakade av normalt slitage. 
Exempel felaktig användning kan vara: orent vatten, fall eller frostskador. Normalt slitage kan t.ex. vara följande delar i respektive produkt:
 
Dammsugare 
Munstycken / slangar / filter / kol etc. 
​Våt- och torrsugare
Munstycken / slangar / filter etc.
Golvvårdsmaskin 
Suggummin / borstar / rondeller / etc. 

Under 12 månader från leveransdatum står Viper för såväl utbytesdelar som för arbetskostnad, medan kunden står för övriga kostnader såsom resor, frakter etc. Vipermaskinen skall lämnas in till närmaste godkända serviceverkstad, information om godkänd serviceverkstad fås av kundservice. Viper står för returfrakt till kund från godkänd serviceverkstad vid godkänd garantireparation.

För batterier och laddare gäller tillverkarens garantivillkor. 

Varje icke berättigad garantireparation kommer att faktureras från Viper.