Upphovsrätt och användning


Information
:
Denna hemsida ägs och redigeras av:

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1
DK-2605 Bröndby
Danmark

Telefon:  +45 43 23 81 00
Fax: +45 43 43 73 68

CVR-nr.: 62572213

Verksamhetens juridiska representant är direktör Hans Henrik Lund,


 

Användning av hemsidan
Alla upplysningar på denna hemsida är publicerad av Nilfisk med antagandet att de är riktiga och att innehållet ses över regelbundet och uppdaterat. Ändå tar inte Nilfisk på sig ansvaret för, att innehållet är korrekt, komplett, uppdaterat och konstant tillgängligt. Nilfisk förbehåller sig rätten att ändra innehållet på hemsidan utan föregående avisering.

Produkterna representerar Nilfisk samlade produktprogram, och vissa produkter är därför inte tillgängliga på alla marknader. Nilfisk avvisar också allt ansvar för innehållets användning och lämplighet för besökaren. Bindande upplysningar, råd, rekommendationer eller uttalanden görs endast av Nilfisk i direkt kommunikation.

Nilfisk garanterar inte och accepterar inte ansvaret för, att hemsidan eller den server, som gör hemsidan tillgänglig, är fri från virus eller liknande.
Denna hemsida kan vara länkad till andra aktörers hemsidor. Innehållet på dessa sidor ägs inte av Nilfisk, även om det länkas direkt till specifikt innehåll med hjälp av hyperlänkar. Väljer man att använda en länk till en extern hemsida, sker det på eget ansvar
.

Denna hemsida har upprättats i enlighet med det danska rättssystemet, och användningen av hemsidan lyder under dansk lag. Lagstadgad myndighet för affärer med registrerade återförsäljare, juridiska enheter och stiftelser hör till huvudkontoret Nilfisk A/S.

Dataskydd
En del av Nilfisk internettjänster kan användas, utan att avslöja din personliga identitet. Vid direkt kontakt eller förfrågningar, kan det bli nödvändigt för oss att begära, lagra, bearbeta och/eller använda vissa uppgifter som anger er personliga identitet. När Nilfisk samlar in och använder personliga upplysningar, som ni själv har upplyst om, eller som erhållits genom er tillgång till vår hemsida, är det enbart för att behandla er begäran. Upplysningarna sparas av Nilfisk och ges vidare, om nödvändigt, till andra verksamheter i Nilfisk gruppen. Alla personliga upplysningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med lagen om skydd av persondata.

För att underlätta användarvänligheten används i vissa fall cookies på denna hemsida. De upprättade cookies sparas endast medan du navigerar på hemsidan. När du lämnar hemsidan, försvinner dessa cookies automatiskt. WebTrends-cookies används för registrering av besöksaktiviteter.

Nilfisk samlar in IP-adresser till systemadministration och intern uppföljning och analyser. När ni besöker vår hemsida, lagrar våra servrar bara IP-adressen.

Copyright/Varumärken
Innehållet på denna hemsida är exklusivt ägt av Nilfisk och omfattas av copyright och andra lagar och förordningar om upphovsrätt.

Innehållet i denna hemsida får inte användas, publiceras, ändras och/eller göras tillgängligt för utomstående för kommersiella ändamål. Detta påverkar inte nedladdning av text, bilder eller diagram av återförsäljare eller distributörer, i den mån dessa används för att marknadsföra Nilfisk produkter. Nilfisk är inte ansvarig för användning eller missbruk av denna information.

Användning av Nilfisk logotyper skall godkännas i varje fall. Kontakta marketingavdelningen för godkännande.

Alla produktnamn och varumärken är skyddade och ägs av Nilfisk A/S, och får inte vara registrerade av tredje part som domännamn, en del av domännamn eller varumärken.

​​