Energimärkning 

Från september 2014 införde EU nya förordningar som gör det olagligt att sälja dammsugare med överdrivet hög energiförbrukning och låg prestanda inom EU. 

Alla dammsugare skall energimärkas från producentens sida, så att det blir lättare att förstå och jämföra produkternas energiförbrukning och prestanda. 

Reglerna omfattar inte våt-/torrsugare, industrisugare och centraldammsugare.

Klicka här för att läsa mer om föro​rdningarna:​Så här läses energimärket

 
 
​Energ​iklass skala (ABCDEFG) ​Produktens energiklass (ABCDEFG)
​Genomsnittlig årlig energiförbrukning med det anvisade munstycket (kWh/år)
​​Dammemissionsklass (ABCDEFG)  
​Produktens ljudnivå (IEC/EN 60335-2-699) (dB)
​Karaktären för dammupptagning på matta(ABCDEFG) ​Karaktären för dammupptagning på hårt golv (ABCDEFG)
 

​ 

​​